БЕЗОПАСНОСТ

Паркингът разполага с модерни средства за пожарогасене.

Всяко движение в паркинга се наблюдава и записва детайлно от нашия опитен персонал.

В паркинга колите се карат само от персонала на компанията.