ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο σταθμός διαθέτει σύγχρονα μέσα πυρόσβεσης.

Η οποιαδήποτε κίνηση στο σταθμό παρακολουθείτε και καταγράφεται λεπτομερώς από το έμπειρο προσωπικό.

Η κινήσεις αυτοκινήτων εντός του Parking γίνονται από το προσωπικό της εταιρείας.