ZAŠTO KOD NAS

Smještenusrcugrada, odakleimatebrzpristuptržište, javnesluzbeizabava.

Glavnimestaturističkeinteresa, kao štosuistorijskispomeniciugradu: Rotonda, Agiow Dimitrios, Ahiropiitos, su napešackojudaljenosti.

Osobljestanicajedobroobučeniipažljivpremavamaisavetovativaso  pitanjimaodturističkoginteresa.